Styrelsens sida

Här samlar vi material som gäller GCVs styrelse. Styrelsen för 2013 består av:

  • Nicklas Kärrstrand, medlem
  • Anders Qvist, kassör
  • Birger Hanning, ordf
  • Claes Sundström, medlem
  • Tobias Eliasson, Medlem

Organisationsnummer: 802464-2152
Föreningens stadgar.