Rapport från GothCon XXXVI

GothCon XXXVI är till ända och tärningarna, lapparna och arrangörerna är undanstuvade och GothShopen är tillbaka i sitt förråd. Allt avlöpte väl. Från vårt högkvarter i S205 (tillfälligt omdöpt till S206 för att stämma överens med affischeringen) skötte vi administrationen av aktivitetslappar och delade ut premier.

GothCon-staben hade inför konventet hotat med att kasta eller donera hela förrådet av gamla T-shirts. Efter experimentet på Borås Spelkonvent visste vi att det krävdes drastisk åtgärd för att göra avtryck på det närmare 800 T-shirts stora lagret; beslut fattades därför att sälja både T-shirts, muggar och tygmärken för 10 kronor styck. GothShopen var välbesökt under konventet och uppskattad. Totalt såldes 210 T-shirts, 100 muggar, 20 gamla tygmärken och 7 paraplyer.

In i det sista hoppades vi att kunna ha ett tyskt figurspelsarrangemang som dragplåster i vår sal, men tyvärr fick de ställa in. Istället ryckte Ragnar Bark in med Necromunda: strejkande gruvarbetare och paramilitär polis gick loss på varandra.

Premierna är ännu inte inventerade, men uppskattningsvis gav vi ut 30 termosmuggar, 20 tärningspåsar och 200 tärningsset till arrangörer och spelledare. Besökarna lämnade in över 600 aktivitetslappar. Ett stort antal scenarioenkäter lämnades också in. Vi återkommer till dessa i en särskild post, så fort vi hunnit sammanställa dem.

Eftersom reglerna ändrats, är det inte längre meningsfullt att automatiskt göra alla konventsbesökare till medlemmar i GothCons Vänner. Trots detta kom totalt 20 medlemmar tecknat sig för medlemskap i GothCons Vänner under konventet. Vi tackar dem för deras stöd.

Ett särskilt tack till våra springare som lyckades hitta de flesta arrangörerna fast de aldrig tidigare satt sin fot i Hvitfeldska Gymnasiet!