Ordinarie årsmöte GothCons Vänner, 15 februari 2012

Tid och plats

GothCons Vänners ordinarie årsmöte hålls i föreningens lokal i Spelets Hus på Djurgårdsgatan 26 i Göteborg den 15 februari klockan 20:00.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Redovisning, revision och styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av ny styrelse
 9. Val av ny revisor
 10. Val av ny valberedning
 11. Fastslå medlemsavgift
 12. Budget och verksamhet för 2012
 13. Bekräftande av stadgar inklusive stadgeändringar (se nedan)
 14. Övriga frågor
 15. Första styrelsemöte för nya styrelsen
 16. Mötets avslutande

Föreningens stadgar

Det visar sig att när föreningen ombildades i oktober 2010 så antog det konstitutionerande mötet inte föreninges stadgar. Styrelsen föreslår därför för formens skull att årsmötet fastslår föreningens stadgar, med två ändringar.

Proposition 1: Föreningens syfte

Styrelsen föreslår att paragraf 4 "Föreningens syfte" ändras från "Föreningens syfte är att stödja och förbättra större spelkonvent inom Göteborgsområdet, samt att spela spel" till "Föreningens syfte är att stödja och förbättra spelarrangemang inom Göteborgsområdet." Styrelsens motivering till denna ändring är att öppna för GothCons Vänner att stödja även mindre arrangemnang.

Proposition 2: Utlysning av årsmöte

Paragraf 11 "Ordinarie årsmöte" innehåller krav på att kallelse ska ske via GothCons hemsida. Detta blir problematiskt nu när GothCons Vänner arbetar med större frihet från GothCon. Styrelsen föreslår därför att skrivningen ändras från: "Kallelse sker genom GothCons hemsida"  till "Kallelse sker genom föreningens hemsida och meddelas GothCons styrelse."