Om GothCons Vänner

GothCons Vänner är en ideell förening som har två syften:

  1. att stödja och uppmuntra GothCons arrangörer, och
  2. att stödja och uppmuntra andra som vill arrangera roll- och konfliktspelsaktiviteter.

GothCons vänner arrangerar inte GothCon, detta gör föreningen GothCon.