Invigning av Spelets Hus

Denna lördag var det invigning av Spelets Hus i Göteborg. Spelets Hus är en samlingslokal för föreningar i Göteborgsregionen under Sverok Västs regi. GothCons Vänner hyr utrymme i Spelets Hus för att förvara utrustning mellan aktiviteterna. GCV passade därför på att bidra till invigningen med ett bildspel från GCVs senaste projekt Gubbspel Galore.
Invigningen var mer välbesökt än förväntat, med ett drygt femtiotal besökare utöver representanter för föreningarna som husterar i Spelets Hus. Åtskilliga gamla veteraner siktades i lokalen, nyfikna på vad den nya generationen spelare har för sig.