Gubbspel Galore II

Gubbspel Galore II har har slagit igen porten för denna gång. Ett femtontal arrangemang underhöll femtiotalet besökare och arrangörer. Enkät kommer att gå ut och noggrannare utvärdering pågår, men av allt att döma var det ett uppskattat arrangemang. Det mest uppskattade verkade vara att arrangörerna fick tillfälle att delta i varandras arrangemang. Tips om dioramabygge och figurmålning utbyttes flitigt. Även huvudansvarig överlevde (relativt) oskadd, så det finns gott hopp om ett nytt GG3 under 2012.