GothCons Vänner lämnar Spelets Hus

Styrelsen har beslutat att säga upp hyresavtalet på sin del av lokalen i Spelets Hus som delas med AG Hybris. Anledningen är att Sverok Väst tvingats höja hyran såpass att styrelsen inte längre kan motivera utgiften givet att GothCons Vänner inte har någon regelbunden verksamhet. I stället kommer GCVs utrustning att inhysas i ett förråd på Hisingen till betydligt lägre kostnad.